Nový exponát k vidění v Retroautomuzeu Strnadice Bohse Eurostar